Christmas in Ireland: BSc. Mathew Joseph Booth

Christmas in Ireland:

BSc. Mathew Joseph Booth

 

As everyone should know, Mr. Booth is one of our English teachers. He is a native English speaker and he gives conversation lessons to all students twice during the four years, once in the first year and then in the third. As some of you may know, he is from Ireland. So I decided to ask him a few questions about Christmas in Ireland.
You might also find interesting the short interview below, where we asked about his preferences and personal life.

We understand, that an article purely in English might be a bit of a challenge for some of you. So we decided to try adding a Czech translation with the original text. What do you think about that? We are grateful for any feedback bit.ly/plotter-rate

 

Chápeme, že ne každý je v angličtině dostatečně zkušený, aby dokázal bez problémovu přečíst tento článek. Proto jsme se rozhodli vyzkoušet připojení českého překladu. Co si o tom myslíte? Budeme vděční za veškerou zpětnoz vazbu bit.ly/plotter-rate


Coffee / Tea

But only in the morning – 5:45 AM, Vientnamese coffee maker, 150 ml.

Beer / Wine / Whiskey

Village / Town

Film / Book

Summer / Winter

Because most of the summer I don’t have to be here.

Do you ski or snowboard?

Neither, I run

Do you have a pet?

No, I don’t.

Do you believe in god or something higher?

I believe in me

Do you like travelling?

Yes

Favourite activity in Prague?

My favourite activity would be like getting out at this time of year at about 5 or 6 o’clock and going for a walk from Dejvice up to the Prague‘s Castle and back through Old town square when there is nobody there.

Do you like to cook?

Oh, I do, but my wife is much better cook than me.


Is Christmas in Ireland similar to those in other countries?

BSc. Mathew Joseph Booth: Oh yes, they’re very similar in many English speaking countries. Unlike in the Czech Republic, Christmas is celebrated on the 25th December which is also a national holiday in countries such as Britain, United States, New Zealand, Canada, and Australia. Father Christmas brings gifts to children, the same as in the countries I just mentioned.

Are there any traditions that take place before Christmas Eve?

Well really, apart from all the shopping and pretty much everything from the commercial part, there are a few. The one tradition that still takes place today is carol singing which is also called caroling. This tradition takes place before Christmas and the 24th and 25th December. When caroling people go out and sing Christmas carols. I’m sure that if you were to visit any big city such as London, New York or Dublin, you would see people singing carols in the streets. Also, in smaller towns or villages you might have people going from house to house caroling. During caroling they usually collect money for a very good cause as well.

So what exactly happens on the Christmas day?

In my opinion, Christmas for many families starts when the children wake up for Father Christmas on 25th December. They get up very early to unwrap their gifts under the Christmas tree. Many people have a big roast turkey, Christmas pudding and mince pies as well. So you have a huge lunch, that in some families takes place at 1 o‘clock and in other families at 4 o‘clock, it depends. Then at about 7 o’clock in the evening, the whole family comes together, grandparents and maybe even some aunts, uncles, cousins and they enjoy the evening. Most people probably go to bed late at night probably at about 1 o’clock or 2 o’clock in the morning.

Do you have any memories about your Christmas in Ireland?

Of course and quite a lot actually. One of them would be when I, my father and my 3 brothers would go walking on our estate to find our family a nice pine tree for Christmas Eve. I remember that I liked doing that a lot. Also, another memory is the weather. We always really hoped it would snow and I think it’s similar in other countries as well. It’s really nice to have cold weather outside, around 0 °C and snowing. It always gives a nice Christmas feeling.


 

Jak by každý měl vědět, pan Booth je jeden z našich profesorů na angličtinu. Je to rodilý mluvčí a vede hodiny konverzace. Jako s vyučujícím se s ním setkáte celkem dvakrát. Jednou v prvním ročníku a pak ve třetím. Někteří z vás ví, že pochází z Irska. A tak jsem se rozhodl, že se ho zeptám na pár otázek ohledně vánočních prázdnin v jeho zemi.

Jsou Vánoce v Irsku podobné Vánocům v jiných zemích?

Ano, jsou si velmi podobné v mnoha anglicky mluvících zemích. Narozdíl od České republiky se v Irsku slaví Vánoce 25. prosince, což je také čas pro svátky ve Velké Británii, Spojených státech, Novém Zélandu a Austrálii. Dárky dětem přináší Otec Vánoc, stejně jako v zemích, které jsem právě zmínil.

Jsou nějaké tradice, které předchází Vánočnímu večeru?

No, kromě nákupů a v podstatě celé komerční části se toho moc neděje. Jedna tradice, která se pořád dodržuje je vánoční koledování (v angličtině nazýváno ,,caroling”). Probíhá před Vánoci, pak také 24. a 25. prosince. Během ní vyjdou lidé do ulic a zpívají vánoční koledy. Jsem si jist, že kdyby jste zavítali do nějakého většího města jako je například Londýn, New York nebo Dublin, tak byste určitě zaznamenali skupinky lidí, jak v ulicích zpívají koledy. Objevují se také v menších městech nebo vesnicích. Mimo jiné, touto aktivitou velmi často vybírají peníze na dobrý účel.

Co přesně se děje během vánočního dne?

Podle mého Vánoce pro většinu rodin začínají tehdy, kdy se vzbudí děti s myšlenkou na Santa Clause nebo Otce Vánoc. Budí se velice brzy, aby si mohli rozbalit dárky. Poté se připraví velký oběd, kde se servíruje vánoční krocan, vánoční pudink a také takzvané ,,mince pies”. Některé rodiny mohou obědvají už ve 13 hodin a jiné zase až ve čtyři odpoledne. Kolem 7. hodiny večer se sejde celá rodina, kdy přijedou prarodiče, někdy i teta nebo strýc a užívají si společný večer. Většina lidí půjde spát až pozdě v noci, nejspíše kolem jedné až druhé hodiny ranní.

Máte nějaké vzpomínky na vaše Vánoce v Irsku?

Samozřejmě a dokonce jich mám spoustu. Jednou z nich se týká toho, když jsem se svým otcem a třemi bratry šel na naše pozemky a vybírali jsme nějaký pěkný stromek. Vzpomínám si, že toto jsem dělal velice rád. Další vzpomínka je na počasí. Vždy jsme doufali, že bude sněžit a myslím si, že v ostatních zemích je to stejné. Je velice hezké, když je venku zima zhruba 0 °C a sněží. Dodává to příjemný pocit Vánoc.

Zpracoval a přeložil: Dušan Židlík [2.C]

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *