Betonová kobka

Betonová kobka

Expedice do skrytých koutů

 

Když jsem se konečně dohrabal k výběru dalšího místa pro expedici, nemusel jsem za použitelným nápadem ani příliš slídit. Zkrátka napíšu o druháky proslulé Zašívárně u Roxoru. V temných katakombách se toho totiž skrývá víc, než jen laborky a byt školníka. Dnes se podíváme za nově nainstalované, nablýskané protipožární dveře, hned naproti orlímu hnízdu.

Zámek klapnul, světlo zabručelo a já se ocitl ve skladu armatury, tedy alespoň jsem si to myslel. Bedny s haraburdím se válely od jihu k severu, modré ventilační potrubí vlnilo se jako plachta ve větru a v rohu na mě smutně koukala hrstka roxorů. Další červené dveře, za nimi nevelká přístupová chodba a díra ve zdi, něco jako okno, jen bez okna a s extra nízkým parapetem. Málem si urazím hlavu, když prolézám skrze „otvor“ do zaneřáděných útrob školní budovy, ale jsem živý a možná i zdravý.

Sklad armatury s popisovanou soustavou vzduchotechniky

Nohy se mi boří do nánosů písku a prachu. Prodírám se na konec betonového tunelu vysokého a širokého tak na dvě rýsovací prkna. Něco vidím, a ne, není to světlo na konci tunelu, je to šachta na konci tunelu. A pokud jste vášniví čtenáři Plotteru, potvrdím vaše domněnky, je to úplně stejná šachta, jako jsme prozkoumávali dřív. Jen jsem dneska o 8 metrů níž a mně konečně celá tahle „živoucí infrastruktura“ začala dávat smysl. Navíc jsem našel něco, o čem se rozepíšu příště.

Betonová kobka při průzkumu

Šachta probíhá celou budovou až na střechu, kde se nasává vzduch. Zmiňovaný průzkum jsme vedli skrze jedny z kontrolních dveří v budově. Tady dole v suterénu, ve mnou okupovaném skladu, je sací ventilátor. Ten natáhne čerstvý vzduch a prožene jej skrze plechovou „bednu“ plnou žeber, která se v zimě mohou vytápět ohřátou vodou. Vzduch pak už pokračuje spletitou ventilační sítí do všemožných místností a zapadlých koutů školy. Chybí zmínit jedinou věc: „Celá ta paráda je trvale vypnutá.“

Text: Tomáš Bajer [3.D], Foto: Patrik Koukal [2.C]
Děkujeme za pomoc Ing. Jindřichovi Vorlovi, Ph.D

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *