David Grygar

Ing. arch. David Grygar

23 let praxe | 4 roky ve školství
Projektovat začal hned po studiu architektury. Pracoval ve velkých projekčních firmách. V Praze založil ateliér. V jeho autorských realizacích nalezneme nejen občanské a bytové stavby, ale i interiér výstavy v Národním muzeu, náměstí, cyklistickou lávku a známou rozhlednu Hýlačku.

Jak dlouho působíte v praxi?

Ihned po studiu na Fakultě architektury v Brně jsem v roce 1999 nastoupil v Opavě do projektové společnosti, kde nás pracovalo cca 20. Byli jsme tam jen dva architekti, takže jsem měl bezprostředně po škole možnost pracovat na docela pěkných zakázkách. Po 8 letech v této společnosti jsem se přestěhoval a začal působit v Praze ve dvou velkých ateliérech, kde jsme projektovali velké bytové komplexy pro přední pražské develo- perské a stavební firmy. Rozhodující zlom pro mě nastal v roce 2011, kdy projekční firmy, z důvodu ekonomické krize, ome- zovaly finanční výdaje, čímž pro mě bylo výhodnější pracovat ve vlastním ateliéru. Zakázek bylo v nově založeném ateliéru dostatek. Pracovali jsme zejména na bytových a občanských stavbách a na projektech interiérů. Od roku 2017 učím zde na škole s myšlenkou zúročit své zkušenosti.

Co obnáší mít svůj
architektonický ateliér?

Architektonická kancelář se zpočátku buduje dost pomalu a stavíte ji na malých zakázkách většinou s klienty, kteří se rádi vracejí a dále vás doporučují. Mít vlastní ateliér obnáší velkou zodpovědnost za své projekty či zaměstnance. Pokud chcete podnikat jako projektant, fyzicky toho moc nepotřebujete. Sa- mozřejmě je třeba mít živnostenské oprávnění (ideálně projek- tová činnost ve výstavbě) a jelikož se jedná o vázanou činnost, musíte být projektant s autorizační zkouškou, nebo si najít autorizovaného odpovědného zástupce, který se za vás zaručí. Bezpochyby je důležité vaše know-how, které si budujete nejen zde na škole. To, že budete “geniální” projektant, ještě nezna- mená mít věhlasný ateliér. Nejvíce podstatné, kromě nadšení a nekonečného množství práce, je asi umět vést ateliér a sehnat dobrou zakázku. Zásadní je také odhadnout klienta, nestydět se říct o velké peníze, umět odmítnout špatnou zakázku, po- případě nepracovat pod cenou. Bez základních právních a eko- nomických vědomostí se neobejdete. Podnikatelem se stáváte na 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Proto nikdy nebuďte sami, ale alespoň dva nebo tři – ideálně společníci.

Co pro Vás znamená architektura?

Zatím se cítím být stále víc architekt, než učitel. Nevím, jestli je to dobře, nebo špatně. Dobrá architektura mi stále dává radost i potěchu, emoce s chutí tvořit, následně mi dává práci a tudíž i zdroj financí. Doteď je v ní schovaný celý můj život.

V architektonické soutěži se
projekt Hýláčky umístil na
třetím místě, jakto, že byl vybrán právě Váš návrh a jak taková soutěž probíhá?

Architektonická soutěž je ideální způsob, jak si může investor legálně vybrat nejideálnější řešení, nejen vizuálně, konstrukčně, dispozičně, ale i ekonomicky. Bohužel ne vždy toto povědomí u investorů funguje. A to nejen u soukromých investorů, ale i u státních investic. Dnes zpravidla rozhoduje hlavně nejnižší cena za projektovou dokumentaci, což je celé špatně. Já osobně bych nešel k nejlevnějšímu zubaři na trhání zubů. U Hýlačky byl osvícený investor, který vypsal architektonickou soutěž, ve které stanovil požadavky na novou rozhlednu. Zadání mi bylo blízké a nadchlo mě. Ke spolupráci jsem oslovil další dva své kolegy. Odevzdání návrhu musí proběhnout k přesně stanovenému termínu a přísně dbá i na dodržení všech soutěžních podmínek. Pro oceněné návrhy jsou vypsány ceny a odměny. V hodnotící porotě zasedají zástupci vyhlašovatele a kvalifikovaní odborníci (např. architekt, urbanista…) Složení poroty, která vybere nejvhodnější řešení je soutěžícím předem známo. Hodnocení návrhů probíhá anonymně podle přiděle- ných čísel. Jména autorů, spoluautorů a spolupracovníků musí být skryto v neprůhledné obálce, která je součástí odevzdání a otevře se až nakonec po vyhodnocení všech návrhů. Autor musí být autorizovanou osobou a tehdy jsem musel písemně garantovat kapacity ateliéru k dotažení návrhu až po prováděcí dokumentaci. Vybíralo se z celkem 45 návrhů a ten náš obsadil třetí místo. Hodnocení poroty znělo takto: „Konstrukčně zají- mavý objekt, který působí transparentně nad úrovní vzrostlé zeleně. Zajímavě pojednaný obvodový plášť, zázemí s otiskem dramatického konce původní rozhledny” Třetí místo byla ra- dost i zklamání. Na první dvě příčky byly vybrány a oceněny stavby z betonu, což se setkalo s mnohými zapornými ohlasy veřejnosti. Situace dospěla k sepsáni petice místními obyvate- li, kteří se postavili proti realizaci vítězného návrhu a naopak podpořili náš návrh k realizaci. I z důvodu nízké odhadovací ceny stavby (cca. 5 mil Kč), bylo rozhodnuto, avšak ne vyhrá- no. Realizaci předcházelo mnoho jednání. Cenové náklady se podařilo udržet na cca. 6,5 mil. Kč.

Nebojte se svých chyb a učte se z nich. Važte si svého vzdělání a mějte na trhu práce svou cenu.

Co je Vaší inspirací při
projektování?

Nová inspirace přichází s novou architekturou, proto není ni- kdy stejná. Hledám ji v emocích a pocitech, v přírodě, v historii a příbězích, v hezkých stavbách a přáních investorů. Inspirace předchází myšlence, která přichází sama, ale člověk musí umět inspiraci přijímat.

Máte nějakou radu, kterou byste předal studentům do života?

Nebojte se svých chyb a učte se z nich. Na projektování zkuste nebýt sami. Stále se vzdělávejte a hledejte nové podněty. Važte si svého vzdělání a mějte na trhu práce svou cenu. Nastavte si priority, kam až může zasáhnout práce do vašeho života.

PROJEKTY

Rozhledna Hýlačka

· Větrovy, okres Tábor
· Slavnostní otevření 1. 8. 2015
· Originální je hlavně svým příběhem. Na jejím místě stávala dřevěná rozhledna postavená v roce 1920 táborskými turisty k 500 letům
města Tábor a ke vzniku
samostatné republiky.
· V roce 2012 postihl tuto dřevěnou rozhlednu zničující požár. Téhož roku byla založena sbírka na obnovu rozhledny, kterou následovala architektonická soutěž. Ačkoli jsme se umístili na třetím místě, měli jsme to štěstí rozhlednu dovést k realizaci.

Rodinný dům Slavkov

· Kolaudace: 2016
· Stavební náklady: 14 000 000 Kč
· Účast v soutěži Pasivní dům roku 2017

Cyklistická lávka v Hradci nad Moravicí

· Studie a projekt 2004, realizace 2010,
· Návrh lávky byl vázán na přísné podmínky ochrany přírodního parku.
· Myšlenka návrhu vychází z okolní krajiny a zní také lávka „vyrůstá“. Vzrostlé stromy po obou březích svým spodním větvovím podtrhují její visutou ocelovou konstrukci uchycenou do lomených sloupů.

Ve stínu Olympu

· Výstava s haptickou stezkou v Nové budově Národního muzea v Praze.
· Realizace a návrh 2012.

Nástavba a oprava fasád bytového domu

· Studie a projekt 2013, realizace 2015
· Praha – Podolí, ul. Podolská č.p.127
· Nástavbou stávajícího třípodlažního bytového domu v historické části města Prahy – Podolí byla výškově doplněna rohová proluka v souladu s výškou okolní zástavby. Objekt se zvýšil o jedno podlaží (na 4.NP) a podkroví.
· Nově vznikly dvě bytové jednotky do 100 m2 z toho jeden byt jako mezonetový. Bylo provedeno kompletní zateplení fasády s výměnou oken.

Patrik Koukal [3.C]

Zdroje materiálů | Soukromá sbírka Ing. arch. Grygara, pasivnidomy.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *