Lucerna

Většina z vás si pod tím názvem nejspíše představí místo, kde se pořádají všemožné maturitní večírky a imatrikulace. Místo, kde vystupovali úžasní umělci naší i předchozí doby. Z České republiky to byli například Jan Werich s Jiřím Voskovcem nebo Karel Hašler (herec, scénárista a hlavně výborný hudebník). Ze zahraničí to byl například Louis Armstrong nebo Tina Turner. Ale také, jako tomu bylo 23. prosince 2011, byla Lucerna využita k velkolepému undergroundovému rozloučení s Václavem Havlem. Ano, tím vším je Palác Lucerna známý, ale především se do povědomí lidí dostal jako úžasná a fascinující budova.

Tuto stavbu realizoval stavitel Ing. Vácslav Havel (dědeček bývalého prezidenta České republiky Václava Havla). Skelet budovy vznikal v letech 1907 až 1921. Na tehdejší dobu se jednalo o velice unikátní stavbu, mluvíme totiž o jedné z prvních železobetonových staveb v Praze vůbec. Budova má velmi originálně vyřešené sklem zastřešené pasáže. Také celkové architektonické řešení je zajímavé, stavba nese výrazné rysy doznívající pozdní secese a právě tehdy nastupujícího modernismu. Velmi pravděpodobným autorem fasády do Vodičkovy ulice byl architekt Osvald Polívka (1859 – 1931), jenž Vácslavu Havlovi navrhoval fasády jeho činžovních domů v Praze.

Jak to všechno vlasně bylo…

V roce 1905 se pražský rodák, architekt, stavební inženýr a především stavební podnikatel Vácslav Havel rozhodl prodat téměř všechen svůj tehdejší majetek a naplno se soustředit na velkolepý projekt obchodního domu s rozlehlou pasáží, který by odpovídal budoucím velkoměstským měřítkům.
Palác samotný vznikal vlastně ve dvou etapách. Nejdříve v roce 1906 započal přestavbou budovy do Vodičkovy ulice. O sedm let později pak přestavbou budovy ústící do ulice Štěpánské.
V roce 1908 tak byla hotova část Lucerny do Vodičkovy ulice s kavárnou Yokohama, kabaretem. Dokončen byl také divadelní sál s otočným jevištěm, jejž však již o rok později přebudovali na biograf. Po dobudování měl ohromujících 824 sedadel.
V roce 1927 byla přidána kavárna s prvními automaty na kávu, které dnes říkáme espresso. Denně se jí tu prodávalo 1500 až 2000 šálků za tehdy 1,10 Kč.

6. září 1921 náhle zemřel Vácslav Havel (hlava celého projektu). Stavitelé paláce, jenž má v některých částech až sedm nadzemních a čtyři podzemní podlaží, se museli vyrovnat s nestabilním podložím, které tvořily naplavené písky vltavské kotliny. Základy pod Velkým sálem tak tvoří zcela unikátní železobetonová vana obřích rozměrů.
Palác Lucerna si prošel složitou historií, ale i přes to všechno je to místo plné radosti a kulturní zábavy. A díky tomu má v srdcích Pražanů své výjimečné místo.

Zajímavosti:
Na místě dnešního Velkého sálu Havel původně zamýšlel zřídit kluziště po vzoru berlínského Eispalastu. Ostatně první kluziště vystavěl již kolem roku 1890 na dnes už neexistujícím Primátorském ostrově.

Palác měl původně sloužit jakožto hokejový stadion, ale již na počátku výstavby došlo ke zjištění, že pro tyto účely sál nevyhovuje především rozměrově a projekt musel být narychlo přepracován na velký společenský sál.

Jméno paláci dala Emilie, milovaná žena Vácslava Havla.
Ta prý, když poprvé viděla plány čelní fasády do; Vodičkovy ulice, prohlásila, že jí budova připomíná lucernu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *