Ze vzpomínek Prašné brány

Ze vzpomínek Prašné brány

Styl: Pozdní gotika
Místo: Praha, Staré město, náměstí Republiky,
vedle Obecního domu
Původní záměr: Předchůdce Prašné brány – brána Horská sloužila jako součást staroměstského opevnění – jedna ze třinácti bran. Po založení Nového Města ztratila svůj význam a pustla, začalo se ji tak říkat Odraná.
Impulz: Právě špatný stav staré brány v těsné blízkosti Králova dvora – dnešního Obecního domu, vedl staroměstské konšele k založení reprezentativní Nové brány.
Výstavba: 1475 – 1483 [doba vlády Vladislav II. Jagellonského]
Stavitelé: Prvním stavitelem byl zednický mistr Václav ze Žlutic, který se silně inspiroval o století starší Staroměstskou branou stavitele Petra Parléře (pomyslným protějškem na západě Starého Města). Vlivem nespokojenosti konšelů nastoupil roku 1478 na jeho místo Matyáš Rejsek.
Problém: Za náboženských bouří roku 1483 se král v obavě o vlastní bezpečnost přestěhoval zpět na Pražský hrad a lesk Králova dvora rychle slábl. Postupně se ztrácel zájem o dostavbu brány, uvažovalo se i o zboření. Nakonec se v dosažené výšce 42 m nechala provizorně zastřešit.
Funkce: Jediným účelem bylo vybírání cla v průjezdu brány.
Před rokem 1715 začaly být vnitřní prostory využívány jako skladiště střelného prachu (odtud název Prašná).
Osud: Za pruského obléhání Prahy v roce 1757 byla bohatá plastická výzdoba věže těžce poškozena. Pády uvolněných kusů ohrožovaly kolemjdoucí, v roce 1799 byla proto výzdoba odstraněna.
Obnova: Až v 70. letech 19. století bylo rozhodnuto o obnově věže, a to s respektem k okolním věžím podle projektu J. Mockera. Právě Mocker dal Prašné bráně dnešní podobu. Vybudoval strmou valbovou střechu se čtyřmi nárožními věžicemi, odstranil věžní hodiny z roku 1823, osadil vyhlídkový ochoz a v průjezdu zrealizoval klenby.
1911 byla Prašná brána propojena s novostavbou Obecního domu spojovacím krčkem. Stavba tak dostála svým povinnostem a časem se stala symbolem Prahy. Ta tak získala velkolepý vstup do města i důstojný počátek Královské cesty vedoucí na Pražský hrad.
Zajímavosti: Prašná brána je dnes vysoká 65 m, na vyhlídkový ochoz ve výšce 43 m vede 186 schodů.
Zachované výjevy jsou mírně rozpustilé – reliéf s mladíkem, co nabízí dívce měšec peněz, nebo
reliéf s dívkou, která dává pohlavek mladíkovi, který jí sahá pod sukni.

Text: Oliver Ladra [3.B]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *