Chcete být stavařem?

Co je to vazák?

[A] odborník na vázání výztuže
[B] polovina cihly plné pálené
[C] železobetonový prefabrikát
[D] cihla kolmá svou délkou na stěnu

Který prvek ztužuje krov v příčném směru?

[A] šle
[B] kleštiny
[C] kleště
[D] pásek

Jaký je modulový rozměr cihly plné pálené?

[A] 290x140x65
[B] 300x150x75
[C] 450x200x100
[D] 225x150x75

Co je to jalový stupeň?

[A] stupeň v úrovni podesty
[B] nepovedený stupeň
[C] zavěšený stupeň
[D] teplota pro chlazení piva v suterénu

Co je to panenka?

[A] hřebenáč
[B] prejzová krytina
[C] snop doškové střechy
[D] hřebenová lať

S kým spolupracuje dodavatel?

[A] s investorem
[B] s geodétem
[C] s dělníky
[D] s developérem

Co tvoří podporu u klášterní klenby?

[A] sloupy a stěny
[B] pouze stěny
[C] pouze sloupy
[D] nevyžaduje žádnou podporu

Jaký spoj je vytvořen pájením?

[A] 100% vodotěsný spoj
[B] voděpropustný spoj
[C] 100% žáruvzdovný spoj
[D] neviditelný spoj

Který faktor je nejdůležitější při volbě střešní krytiny?

[A] místní podmínky
[B] cena
[C] údržba
[D] sklon

Do jakého prostředí navrhujeme omítku s příměsí stříbra?

[A] 100% plynotěsnost
[B] zlatnictví
[C] 100% sterilita
[D] podkroví

Bodová stupnice:

[100 – 80 %]
[80 – 60 %]
[60 – 40 %]
[40 – 20 %]
[10 – 0 %]

Správné odpovědi

Dora Halamová & Dominik Kvapil [4.F]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *