Podpořit

Nejnákladnější položkou, se kterou se potýkáme během našeho fungování je tisk. V tomto ohledu jsme odkázáni na finanční prostředky, které si dokážeme opatřit. Pokud usoudíte, že naše činnost stojí za podporu a rádi byste přispěli, můžete nám zaslat libovolný jednorázový dar na účet SRPŠ SPŠJG, více detailů níže.

Jak využíváme finance:

Primárním bodem je samozřejmě tisk časopisů, jejich náklad i podoba jsou odvislé od našich finančních možností. Snažíme se dosáhnout rovnováhy mezi kvalitou papíru a kvantitou výtisků.
Dále můžeme jmenovat: průběžný tisk při kreativním procesu, stylizování, editaci a korektuře časopisu, drobné prezentační materiály a základní kancelářské vybavení.

Jako podporovatel budete mít vždy přehled o tom, jak jsme s prostředky naložili. Každé vydání časopisu s sebou ponese finanční statistiku.

Jak přispět:

Dobrovolný dar v jakékoliv výši můžete zaslat na bankovní účet SRPŠ SPŠJG.
V příkazu k úhradě prosím vyplňte následující údaje:

Číslo bankovního účtu:107-4271660287
Kód banky:0100 [Komerční banka]
Variabilní symbol:44269056
Zpráva (text) pro příjemce:Plotter

Kontakt a spolupráce

V případě zájmu o širší spolupráci nás prosím kontaktujte pomocí emailu
plotter@spsgocar.cz 

Děkujeme, školní časopis Plotter